เงื่อนไขการให้บริการ และ/หรือ ลงประกาศโฆษณาในเว็บ Rod.co.th

  1. ท่านยินยอมที่จะไม่กระทำผิดกฎหมายทั้งแพ่งและอาญาทุกฉบับ
  2. ท่านยินยอมรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวอันเกิดจากกระทำของท่าน ตามกฎหมาย พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ
  3. ท่านยินยอมว่าทางเว็บ Rod.co.th มิได้มีส่วนรู้เห็น ร่วมมือ หรือเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น ในการนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ต่างๆของท่าน เว็บเป็นเพียงผู้ให้บริการสื่อโฆษณาประกาศขายสินค้าหรือบริการของท่านเท่านั้น หากพบเห็นสิ่งใดผิดกฎหมาย กรุณาแจ้งที่ [email protected] ทางทีมงานจะรีบระงับและแก้ไขให้เร็วที่สุด
  4. ท่านยินยอมที่จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ของเว็บมีปัญหาในการให้บริการ
  5. ท่านยินยอมให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ท่านได้ลงประกาศนี้ไปปรากฏในสื่อโฆษณาในเครือของ www.Rod.co.th เช่น facebook Google Line Twitter Instagram AppIOS AppAndroid และที่จะมีเพิ่มขึ้น เป็นต้น
  6. ท่านยินยอมที่จะไม่ฟ้องร้องคดีความทั้งทางแพ่งและอาญาต่อเว็บ Rod.co.th อันเนื่องมาจากการให้บริการใดๆจากทางเว็บ
  7. ท่านตกลงที่จะกระทำการใดๆเพื่อสร้างสรรค์สังคมออนไลน์ในเว็บนี้ให้เป็นสังคมที่สงบสุขและเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะทั่วไป
  8. ท่านตกลงที่จะให้อภัยต่อเว็บในกรณีที่ทำให้ท่านได้รับความไม่สบายใจหรือได้รับความเดือดร้อน เฉพาะเหตุที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อุบัติเหตุ หรือเกิดจากสิ่งใดๆที่ไม่ได้เกิดจากเจตนาพิเศษโดยตรงจากทางเว็บ ทั้งนี้ เว็บต้องขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
  9. ท่านยินยอมให้ทางเว็บได้รับสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงการให้บริการใดๆรวมทั้งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และไม่ต้องรับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลงนั้นต่อผู้ใด
สมัครสมาชิกแล้วลงประกาศได้ทันทีไม่ต้องรออนุมัติ ฟรี ไม่มีค่าบริการลงประกาศ ทุกอาชีพสามารถลงประกาศได้ ไม่จำกัดจำนวนวันที่ประกาศ ไม่จำกัดจำนวนสินค้าที่ประกาศ ไม่จำกัดสิทธิที่จะลงขายเพิ่มอีก ถ้ายังขายไม่ได้ก็สามารถลงขายอีกได้ ลงภาพได้มีความคมชัดสวยงาม โหลดภาพได้พร้อมกันทุกภาพ ไม่จำกัดจำนวนภาพ ไม่จำกัดขนาดภาพ crop รูปอัตโนมัติ ย่อรูปให้อัตโนมัติ โพสได้ทุกอุปกรณ์ทั้ง PC Tablet และ MobilePhone เปลี่ยนชื่อผู้ติดต่อได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงการให้บริการใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Rod.co.th รถ-ถูกและดีในเรื่องรถใกล้ๆคุณ ประกาศซื้อรถ ประกาศขายรถ ซื้อประกันรถ แต่งรถ อะไหล่รถ ซ่อมรถ บำรุงรักษารถ และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับรถ